எப்படி ITR-ஐ ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்வது– வருமானவரி அறிக்கையை Efile செய்வதற்கான வழிகாட்டி, FY 2022-23 (AY 2023-24)

Updated on: Jun 23rd, 2023

|

63 min read

social iconssocial iconssocial iconssocial icons

வருமான வரி அறிக்கை என்பது வரி செலுத்துபவர் தனது வருமானம்செலவுகள்வரி விலக்குகள்முதலீடுகள், வரிகள் போன்றவற்றைத் தெரிவிக்க அனுமதிக்கும் படிவமாகும்வரி செலுத்துபவர் வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்வதை, வருமான வரிச் சட்டம், 1961 என்பது பல்வேறு சூழ்நிலைகளின் கீழ் கட்டாயமாக்குகிறது.

வருமான வரி அறிக்கை என்பது வரி செலுத்துபவரின் வருட வருமானத்தை அறிக்கையாக வெளியிடுவதற்கான ஒரு படிவமாகும்இருப்பினும், வருமானமற்ற நிலையிலும் கூட, இழப்பை முன் வைத்தல், செலுத்திய வருமான வரியைத் திரும்பப் பெறுதல்வரி விலக்கு கோருதல் என வருமான வரியைத் தாக்கல் செய்ய பல காரணங்கள் இருக்கலாம். 

வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்வதற்கான மின்னணு தாக்கல் (-பைலிங்க்வசதியை வருமான வரித் துறை வழங்குகிறதுவருமான வரி தாக்கல் செய்வதில் உள்ள படிநிலைகளைப் பற்றி விவாதிப்பதற்கு முன்னர்வரிசெலுத்துபவர் ITR-ரில் கணக்கெடுப்பு மற்றும் தரவை அறிக்கையிடுவது சம்பந்தமான ஆவணங்களைத் தயாராக வைத்திருப்பது அவசியம்.

 • படிநிலை 1: வருமானம் மற்றும் வரி கணக்கீடுகள்
 • படிநிலை 2: படிவம் 26AS  மற்றும் வருமான மூலத்தில் வரித் தள்ளுபடி (TDS) சான்றிதழ்கள் 
 • படிநிலை 3: சரியான வருமான வரி படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
 • படிநிலை 4: வருமான வரி போர்ட்டலிலிருந்து ITR பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்
 • படிநிலை 5: பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட கோப்பில் உங்கள் விவரங்களை நிரப்புதல்
 • படிநிலை 6: உள்ளிடப்பட்ட தகவல்களைச் சரிபார்த்தல்
 • படிநிலை 7: கோப்பை XML வடிவத்திற்கு மாற்றுதல்
 • படிநிலை 8: வருமான வரி போர்ட்டலில் XML கோப்பைப் பதிவேற்றுதல்

 படிநிலை 1: வருமானம் மற்றும் வரி கணக்கீடுகள் 

வரி செலுத்துபவர், வருமான வரி விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப தமது வருமானத்தை கணக்கிட வேண்டும்.

சம்பளம், சுயாதீன வருமானம் (ஃப்ரீலான்சிங்)வருமானத்திலிருந்து கிடைக்கப் பெற்ற வட்டி போன்ற அனைத்து மூலாதாரங்களிலிருந்தும் கிடைக்கப் பெறும் வருமானத்தை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்வரி சேமிப்பு முதலீடுகள் போன்ற தள்ளுபடிகளை, பிரிவு 80C போன்றவற்றின் கீழ் வரி செலுத்துபவர் கோரலாம்

TDS, TCS அல்லது முன்கூட்டியே அவர்கள் செலுத்திய வரியையும், வரி செலுத்துபவர் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

படிநிலை 2: படிவம் 26AS  மற்றும் வருமான மூலத்தில் வரித் தள்ளுபடி (TDS) சான்றிதழ்கள்

நிதி ஆண்டின் நான்கு காலாண்டுகளுக்கும், வரி செலுத்துபவர் தனது TDS தொகையை TDS சான்றிதழ்களிலிருந்து சுருக்கமாகக் குறிப்பிட வேண்டும்படிவம் 26AS-யானது, குறிப்பிட்ட நிதி ஆண்டில் செலுத்தப்பட்ட, TDS மற்றும் வரிகளின் சுருக்கத்தை வரி செலுத்துபவருக்கு வழங்குகிறது.

படிநிலை 3: சரியான வருமான வரி படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு, எந்த ITR படிவத்தைப் நிரப்ப வேண்டும் என்பதை வரி செலுத்துபவர் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்நீங்கள் உங்கள் வருமான வரி அறிக்கையை ஆன்லைனிலோ அல்லது ஆஃப்லைனிலோ தாக்கல் செய்யலாம்ஆன்லைனில் வரி செலுத்துபவருக்கு ITR 1 மற்றும் ITR 4 ஆகிய இரண்டு படிவங்கள் மட்டுமே உள்ளனமற்ற அனைத்து வருமான வரி படிவங்களும் ஆஃப்லைனில் பதிவேற்றப்பட வேண்டும் (XML வடிவத்தில் அவற்றை உருவாக்கி பதிவேற்றம் செய்தல்) .

படிநிலை 4: வருமான வரி போர்ட்டலிலிருந்து ITR பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்

www.incometax.gov.in தளத்தில்மெனு பட்டியிலிருந்து பதிவிறக்கங்கள்’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

வருமான வரி மதிப்பீட்டு ஆண்டைத் தேர்ந்தெடுத்து ஆஃப்லைன் பயன்பாட்டு மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்; அதாவது உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மைக்ரோசாப்ட் எக்செல் அல்லது ஜாவாஅல்லது JSON பயன்பாடு மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும். AY 2020-21-ஆம் ஆண்டிலிருந்து எக்செல் மற்றும் ஜாவா பயன்பாடு ஆகியன வருமான வரித் துறையால் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது

படிநிலை 5: பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட கோப்பில் உங்கள் விவரங்களை நிரப்புதல்

ஆஃப்லைன் பயன்பாட்டை பதிவிறக்கம் செய்த பிறகுஉங்கள் வருமானம் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களை பூர்த்தி செய்யவும், செலுத்த வேண்டிய வரி அல்லது திரும்பப் பெறும் தொகையை பயன்பாட்டின் கணக்கீடுகளின்படி சரிபார்க்கவும்வருமான வரி செலுத்துச் சீட்டு (challan) விவரங்களை பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட படிவத்தில் நிரப்பலாம்.

படிநிலை 6: உள்ளிடப்பட்ட தகவல்களைச் சரிபார்த்தல்

பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட படிவத்தின் வலது பக்கத்தில் சில பொத்தான்களை நீங்கள் காணலாம்தேவையான அனைத்து தகவல்களும் நிரப்பப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்திட "சரிபார்க்கப்பட்டது" என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்

படிநிலை 7: கோப்பை XML வடிவத்திற்கு மாற்றுதல்

சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகுகோப்பை XML வடிவமாக மாற்றுவதற்கு, கோப்பின் வலது பக்கத்தில் உள்ள ’XML வடிவத்தை உருவாக்கு’ என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.

படிநிலை 8: வருமான வரி போர்ட்டலில் XML கோப்பைப் பதிவேற்றுதல்

இப்போதுவருமான வரி இ-பைலிங் போர்ட்டலுக்குள் உள்நுழைந்து, ‘வருமான வரி அறிக்கை’ என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க '-பைல்‘ டேபை கிளிக் செய்யவும்.

பான் எண்மதிப்பீட்டு ஆண்டுITR படிவம் எண் மற்றும் சமர்ப்பிப்பு முறை போன்ற தேவையான விவரங்களை வழங்கிடுங்கள்கீழே படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி "சமர்ப்பிப்பு முறைஎன்ற புலத்தின் பெயருக்கு ஏற்ப "XML-ஐ பதிவேற்றுக" என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

இப்போதுஉங்கள் கணினியிலிருந்து XML கோப்பை இணைத்து, "சமர்ப்பி" என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்

சரிபார்ப்பு முறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் ஆதார் OTP, மின்னணு சரிபார்ப்பு குறியீடு (EVC), அல்லது கையொப்பமிடப்பட்ட ITR-V நகலை CPC, பெங்களூருக்கு அனுப்புதல்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

ஏன் வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்வது முக்கியம்?

ஒருவரின் வருமானமானது அடிப்படை விலக்கு வரம்பை விட அதிகமாக இருந்தால் அல்லது வெளிநாட்டு பயணத்திற்கான செலவுகள் ரூ.2 லட்சம் என இருந்தால்மின்சார நுகர்வு ரூ.1 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், FY 2019-20 அல்லது அதற்குப் பின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நடப்புக் கணக்குகளில்.ரூ.கோடிக்கு மேல் ஒரு தொகை/மொத்தமாக டெபாசிட் செய்திருந்தால், அத்தகைய தனி நபர்கள் வருமான வரி அறிக்கை தாக்கல் செய்வது காட்டாயம் என வருமான வரித்துறை அறிவித்துள்ளது.   

இந்தியாவிற்கு வெளியே வசிக்கும் அல்லது இந்தியாவுக்கு வெளியே கணக்கு அடிப்படையிலான கையொப்பமிடும் அதிகாரம் உள்ள குடியிருப்பாளரின் விஷயத்தில். வருமான வரியின் பலன்களுக்கு நீங்கள் தகுதியற்றவராக இருந்தாலும் உங்கள் ITR-ஐத் தாக்கல் செய்வது நல்லது.

 • ITR தாக்கல் செய்வது முறையான வருமானச் சான்றை உருவாக்குகிறது.
 • எதிர்காலத்தில் கடன் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கு ITR கட்டாயமாகும்
 • கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்த வங்கிகளுக்கு ITR தேவைப்படுகிறது
 • விசா விண்ணப்பங்களுக்கு ITR தேவைப்படுகிறது.
 • எனவேஉங்களது வருமானம், அடிப்படை விலக்கு வரம்பிற்குக் கீழே இருந்தாலும் ITR-ஐத் தாக்கல் செய்வது சிறந்தது.

வருமான வரி என்றால் என்ன?

வருமான வரி என்பது உங்கள் வருமானத்திற்கான நேரடி வரிஅதாவது, உங்கள் வருமானத்தின் ஒரு பகுதியானது அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தப்படுகிறதுஇந்தத் தொகையை சுகாதாரம்கல்விவிவசாயத்திற்கு மானியம்உள்கட்டமைப்பு போன்றவற்றுக்காக அரசாங்கம் வசூலிக்கிறதுதனிநபர்/HUF/வரி செலுத்துபவரால், ஒரு நிதி ஆண்டில் வருமான நிலைகள் அல்லது லாபங்களைப் பொறுத்து இது செலுத்தப்படுகிறதுவருமானத்தின் அளவைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு நிறுவனமானது வருமான வரியை செலுத்த வேண்டும்அவ்வப்போது, அரசாங்கம் உங்கள் வருமானம் மீதான வரி விகிதத்தை நிர்ணயிக்கும் சட்டங்களை, இயற்றுகிறது.

ஆன்லைனில் வருமான வரி செலுத்துவது எப்படி?

உங்கள் வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு நீங்கள் வரியை செலுத்தியிருக்க வேண்டும்நீங்கள் ஒரு சம்பளம் பெறும் நபராக இருந்தால்உங்கள் வரியில் பெரும்பாலானவை, TDS வடிவத்தில், உங்கள் முதலாளியால் உங்கள் சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்பட்டு உங்கள் சார்பாக அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தப்படுகின்றதுநீங்கள் முன்கூட்டியே வரி செலுத்த வேண்டியதாயிருந்தால்ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்கு முன்னர் 90% வரியை செலுத்தியிருக்க வேண்டும்நிதி ஆண்டு முடிந்ததும் உங்கள் ITR--ஐத் தாக்கல் செய்யலாம்.
ITR தாக்கல் செய்வதற்கான வாய்ப்பு, சம்பந்தப்பட்ட மதிப்பீட்டு ஆண்டின் ஜூலை 31 வரை நடப்பில் இருக்கும்இருந்தாலும், ITR தாக்கல் செய்ய வேண்டிய தேதி நீட்டிக்கப்படலாம்; IT துறையானது, அறிவிப்புகள் மூலம் இதை அவ்வபோது அறிவிக்கும்உங்கள் ITR-ஐ உரிய தேதிக்குள் தாக்கல் செய்வது நல்லதுமதிப்பீட்டு ஆண்டின் இறுதி தேதிக்குள் நீங்கள் ITR-ஐத் தாக்கல் செய்யத் தவறினால்தாமதமாகத் தாக்கல் செய்யும் கட்டணமாக ரூ.5,000 செலுத்த வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வருமான வரியைக் குறைப்பது எப்படி?

சரியான திட்டமிடல் மூலம் வருமான வரியைக் குறைக்க பல வழிகள் உள்ளனவருமான வரிச் சட்டம் சில தள்ளுபடிகளையும் விலக்குகளையும் வழங்குகிறதுஇது உங்கள் மொத்த வரி விதிப்புக்கான வருமானத்தை குறைக்கும் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய வரியை குறைக்கும்கீழே சில பொதுவான தள்ளுபடிகள் மற்றும் விலக்குகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

 • 80C-யின் கீழ் 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரை தள்ளுபடி – 80C போன்ற வரி சேமிப்பு தேர்வுகளில் முதலீடு - ELSS, எல்ஐசிமியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடுகுழந்தைகளுக்கு கல்விக் கட்டணத்திற்கான விலக்குவீட்டுக் கடனின் அசல் தொகைக்கான பிடித்தம் போன்றவை.
 • மத்திய அரசின் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கான பங்களிப்புக்காக 80CCC (1b)-யில் ரூ 1.5 லட்சத்திற்கு மேல் கூடுதலாக ரூ.50,000 விலக்கு
 • 80D என்பது தனக்கானமனைவிகுழந்தைகள் (ரூ 25000 / 50,000 ) மற்றும் சார்ந்திருக்கும் பெற்றோர்களுக்காக (ரூ. 25000 / 50,000) செலுத்தப்பட்ட மருத்துவ காப்பீட்டு பிரீமியத்தை கழிக்க அனுமதிக்கிறது 
 • வரையறுக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு ஏற்ப, அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகளுக்கு நன்கொடை வழங்க 80G அனுமதிக்கிறது.
 • வீட்டு வாடகை கொடுப்பளவு விலக்கானது, பகுதியாக அல்லது முழுவதுமாக 10 (13A) க்கு கீழ் அனுமதிக்கப்படுகிறது
 • 80E க்கு கீழ் உயர்கல்வி கடனுக்கான தள்ளுபடி
 • பிரிவு 24-ன் கீழ் 2 லட்சம் வரை செலுத்தப்பட்ட வீட்டுக் கடனுக்கான விலக்கு
 • வாடகை செலுத்தினால் முழுத்தொகையும்சொந்த வீடாக இருந்தால், பிரிவு 24-ன் கீழ் 2 லட்சம் வரையும் செலுத்தப்பட்ட வீட்டுக் கடனுக்கான தள்ளுபடி

ஆன்லைன் மூலம் வருமான வரி தாக்கல் செய்வது எப்படி?

 • தரவுகளுடன் incometaxindiaefiling.com-க்குள் உள்நுழையவும்
 • அறிக்கைகள் பார்த்தல்/படிவங்கள் மீது கிளிக் செய்யவும்
 • "வருமான வரி அறிக்கைமற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மதிப்பீட்டு ஆண்டு என்பவற்றில் தேவையான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து சமர்ப்பி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
 • ITR தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்டியலை காண்பிக்கும் ஒரு சாளரம் திறக்கப்படும்.
 • நீங்கள் பதிவிறக்க விரும்புகின்ற ITR-V அக்னாலேஜ்மெண்ட் எண்ணை கிளிக் செய்யவும்
 • ITR V PDF கோப்பு திறக்கும்இதனை\ப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

ஆன்லைனில் வருமான வரி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்வது எப்படி?

நீங்கள் வருமான வரி இ-பைலிங் போர்ட்டல் மூலமாகவோ அல்லது ClearTax மூலமாகவோ உங்கள் ITR வருமானத்தை ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்யலாம்நீங்கள் அரசாங்க போர்ட்டல் வழியாக அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய விரும்பினால்நீங்கள் அதை "ஆஃப்லைன்அல்லது "ஆன்லைன்முறையைப் பயன்படுத்தி தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

 • ஆஃப்லைன் பயன்முறையில்நீங்கள் https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home க்கு உள்நுழைந்துபொருந்தக்கூடிய ITR படிவத்தின் எக்செல் அல்லது ஜாவா பயன்பாடுகளை பதிவிறக்கம் செய்யலாம். ZIP கோப்பு பதிவிறக்கம் செய்யப்படும். ZIP கோப்பைத் தொகுத்துபயன்பாட்டில் பொருத்தமான அனைத்து புலங்களையும் நிரப்பவும்நிரப்பப்பட்ட அனைத்து தாள்களையும் சரிபார்த்து; வரி கணக்கீட்டைக் கிளிக் செய்யவும்பின்னர், XML பயன்பாட்டை உருவாக்கி, அதனை சேமிக்கவும்எக்செல்/ஜாவா பயன்பாடு, போர்ட்டலில் இ-பைலிங்கிற்காக பதிவேற்றத் தயாராக உள்ளதுஅறிக்கையை சரிபார்ப்பதற்கான ஆறு விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தேடுத்துபின்னர் படிவத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.
 • ஆஃப்லைன் பயன்முறையின் மூலம் ITR  தாக்கல்செய்யபான்கடவுச்சொல் மற்றும் கேப்ட்சாவை உள்ளிடவும். “-பைல்” டேப்புக்குச் சென்று, “வருமான வரி அறிக்கை” இணைப்பைத் திறக்கவும்சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களை நிரப்பவும்சமர்ப்பிப்பு பயன்முறையாக "ஆன்லைனில் தயாரித்து சமர்ப்பிக்கவும்என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ITR படிவத்தில் உள்ள விவரங்களை ஆன்லைனில் நிரப்பவும்நிரப்பப்பட்ட அறிக்கையை ஆன்லைனில் சேமிக்க "ட்ராப்ட்டாக சேமிக்கவும்என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்ஆதார் OTP/EVC/அல்லது நகலை CPC-க்கு அனுப்புவதன் மூலம் அறிக்கையை சரிபார்த்தல் செய்யவும்இறுதியாக அறிக்கையை சமர்பிக்கவும்.
பொருளடக்கம்

Clear offers taxation & financial solutions to individuals, businesses, organizations & chartered accountants in India. Clear serves 1.5+ Million happy customers, 20000+ CAs & tax experts & 10000+ businesses across India.

Efiling Income Tax Returns(ITR) is made easy with Clear platform. Just upload your form 16, claim your deductions and get your acknowledgment number online. You can efile income tax return on your income from salary, house property, capital gains, business & profession and income from other sources. Further you can also file TDS returns, generate Form-16, use our Tax Calculator software, claim HRA, check refund status and generate rent receipts for Income Tax Filing.

CAs, experts and businesses can get GST ready with Clear GST software & certification course. Our GST Software helps CAs, tax experts & business to manage returns & invoices in an easy manner. Our Goods & Services Tax course includes tutorial videos, guides and expert assistance to help you in mastering Goods and Services Tax. Clear can also help you in getting your business registered for Goods & Services Tax Law.

Save taxes with Clear by investing in tax saving mutual funds (ELSS) online. Our experts suggest the best funds and you can get high returns by investing directly or through SIP. Download Black by ClearTax App to file returns from your mobile phone.

Cleartax is a product by Defmacro Software Pvt. Ltd.

Company PolicyTerms of use

ISO

ISO 27001

Data Center

SSL

SSL Certified Site

128-bit encryption